• Blue design

  • Blue design

  • Blue design

  • Blue design

  • Blue design

Thiết kế thư thông báo

Thư thông báo nhất thiết phải nêu bật tên của sự kiện cần thông báo, tiếp đó là thời gian, địa điểm tổ chức, chương trình. Người đứng ra tổ chức là ai cũng là thông tin quan trọng không thể thiếu. Nếu chương trình có nhà tài trợ thì tùy theo thiết kế phải thể hiện quyền lợi nhà tài trợ (logo, tên thương hiệu…).

Thư thông báo càng thể hiện nhiều thông tin về tính chất sự kiện, yêu cầu của chương trình thì càng góp phần khiến sự kiện đạt độ hoàn hảo. Nếu chương trình có người nước ngoài tham dự, nên để nội dung song ngữ trong thư thông báo. Nếu có đủ không gian trình bày, có thể đưa trước nội dung chương trình vào thư thông báo để người tham dự tiện xem trước.

 

Khi duyệt nội dung một thư thông báo, chúng ta nên rà soát kỹ không sót một chữ nào, nếu cần thiết nên nhờ một vài người nữa kiểm tra phụ. Chỉ cần một lỗi chính tả, hay sai một chữ ở ngày giờ, địa điểm cũng khiến khách hàng đánh giá người tổ chức không chuyên nghiệp. Người viết từng biết có một đơn vị tổ chức sự kiện phải in lại tất cả số thiệp chỉ vì ghi sai một chữ trong tên của giám đốc (!), cũng may là thời gian còn đủ thong thả để họ thực hiện việc in lại. Nếu người kiểm tra thiệp cẩn thận hơn không bỏ sót bất cứ chữ nào trên thiệp thì sự lãng phí không đáng có thế này sẽ không xảy ra.

 

Sau khi lên nội dung thư thông báo là giai đoạn thiết kế hoàn chỉnh và in ấn. Lúc này, người phụ trách phải rất sát sao trong việc giám sát thông tin trên thư thông báo, thời gian giao hàng, chất lượng in… để nếu phát sinh (nhầm thông tin, in xấu, lệch màu logo công ty, không đúng quy chuẩn) thì phải có phương thức xử lý kịp thời. Đặc biệt trong nhiều chương trình có nhà tài trợ, có khi in xong mới có thêm nhà tài trợ đăng ký. Điều này khiến người tổ chức hoặc cần phải in lại thiệp hoặc dán thêm logo để thực hiện quyền lợi tài trợ.

 

 

MỘT SỐ MẪU THIẾT KẾ THƯ THÔNG BÁO MÀ BLUE DESIGN ĐÃ THỰC HIỆN

 

Blue design
Blue design
Blue design
Blue design
Blue design
Blue design
Blue design
Blue design
Blue design